Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Gd 498/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków

II OZ 114/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-25

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie , nr [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Gl 462/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-11-07

Skarga A. H. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w G. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego na skutek wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi

II SA/Rz 965/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-01-05

Wniosek w przedmiocie uregulowania stosunków wodnych na gruncie

IV SA/Wa 1041/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-08

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania

II OZ 1004/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku , Nr [...] w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków

II OZ 298/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-20

Zażalenie na pkt I postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie , nr [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Gd 498/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków