Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OZ 822/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego pos...

II SA/Łd 659/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-02-12

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia stanu poprzedniego

II SA/Gl 1470/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w G. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi (poprzez nadesłanie dwóch odpisów skargi) oraz do uiszczenia wpisu sądowego od skargi

II SA/Gd 98/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SA/Sz 298/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-03-07

Wniosek w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II OZ 1184/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-19

Zażalenie na zarządzenie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Nowym Sączu nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II OZ 74/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu , Nr [...] w przedmiocie odmowy wydania decyzji w sprawie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

VIII SA/Wa 681/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-13

Wniosek w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia stosunków wodnych

II SA/Rz 574/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-10-10

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Rz 237/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-06-20

Wniosek w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych
1   Następne >   2