Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Łd 659/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-02-12

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia stanu poprzedniego

II SA/Łd 336/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-09-19

Wniosek w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia stanu poprzedniego w zakresie uregulowania stosunków wodnych