Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Ke 143/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-01-16

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SA/Rz 37/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-03-30

Wniosek w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

IV SA/Wa 2991/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-16

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Kr 534/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-07-12

Wniosek w przedmiocie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 136/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-07-04

Wniosek w przedmiocie ustalenia linii brzegu potoku

II SA/Gl 239/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

IV SA/Wa 2484/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-30

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji

II OZ 1300/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji nakazującej wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom

II SA/Sz 774/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-12-08

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

II OZ 1329/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej [...] , nr [...] w przedmiocie ustalenia linii brzegu potoku
1   Następne >   2