Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OZ 246/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie o sygn. akt II SA/Sz 774/17 ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Wr 554/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-02-13

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany stanu wód

II SA/Kr 986/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia stanu wody na gruncie

II SA/Sz 1169/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-12-03

Wniosek w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom