Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Go 766/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-02-06

Wniosek G.W. o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia 'Gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy w latach 2016-2020'

III SA/Gd 291/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie sprzeciwu od zgłoszenia wodno

II SA/Kr 156/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-04-12

Wniosek w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom