Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OZ 930/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia przez gminę nie...

I SA/Wa 1863/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Budownictwa w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 2038/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-30

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia przez gminę nieruchomości z mocy prawa

I SA/Wa 843/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i umorzenie postępowania odwoławczego

I OZ 582/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozp...