Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 2139/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-20

Wniosek w przedmiocie odmowy przekazania własności nieruchomości

I SA/Wa 1495/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-29

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez województwo prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1245/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-27

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 446/09

I SA/Wa 138/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-09

Wniosek w przedmiocie nabycia przez powiat z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1719/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-24

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 1125/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-01

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2501/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania

I SA/Wa 2217/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez powiat z mocy prawa własności nieruchomości zajętych pod drogę