Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

VIII SA/Wa 528/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-04

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

I SA/Wa 1004/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1005/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 2111/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-27

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 228/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-16

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 1464/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-12

Wniosek Sołtysa Wsi C., Rady Sołeckiej Wsi C. oraz Z.O., W.O., R.S., J.L., M.P., M.P., S.P., M.P., W.Z., J.L., K.L., I.C, M.C, E.L., J.L., J.L., W.P., J.P., Z.K., J.K., M.K., Z.S., A.P., S.C., W.M., M.M., F.C., S.M., J.C., S.C., S.F., W.Z., J.Z., A.Z., F.Z., B.Z., J.Z., B.Z., M.Z., Z.M., H.Z., B.P., J.Z., A.P., R.S., S.P., J.S., J.K., E.S., P.Z., S.B., G.Z., J.B., A.C., A.J., L.Z., S.Z., J.J., J.Z., M.Z., J.Z., J.J., M.J., F.K., E.K., W.K., C.K., A.O., A.O., M.K., M.O., M.K., A.O., J.K., J.O., W...

I SA/Wa 2419/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-09

Wniosek w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

I SA/Wa 2420/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-09

Wniosek w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę