Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 3566/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 2215/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-20

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2675/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-22

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nabyci...

I SA/Wa 2216/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-20

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 3174/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-09

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I OZ 1390/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z narus...

I SA/Wa 1315/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-21

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1247/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-07

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez gminę własności nieruchomości

I SA/Wa 1613/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-20

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania