Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OZ 222/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia odpisów skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne i przekazania sprawy do ...

I SA/Wa 2037/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-23

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I OZ 781/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne i p...

I SA/Wa 1498/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-03

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 3512/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-03

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 750/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-29

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie przekazania gminie prawa własności nieruchomości

I OZ 946/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej , nr [...] w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 239/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-09

Wniosek w przedmiocie nabycia przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1344/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-07

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1255/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-11

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji