Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 1018/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-13

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania

I OZ 832/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oku nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

I OZ 1164/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1786/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-22

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Wa 490/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1315/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-24

Wniosek w przedmiocie przyznania M. R. prawa pomocy w zakresie częściowym

I OZ 1460/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 1407/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 528/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-30

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1775/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-10

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania