Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OZ 5/18 - Postanowienie NSA z 2018-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SAB/Wa 310/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-03

Wniosek w przedmiocie postępowania odwoławczego

I SA/Wa 1018/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-16

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 1246/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-16

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 1247/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-16

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 1345/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-30

Wniosek w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji

I OZ 509/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności ni...

I OZ 647/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie postępowania odwoławczego

I SA/Wa 62/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-29

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   2