Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 1018/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-16

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania

I OZ 509/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności ni...

I OZ 437/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej nr [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji