Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 3566/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1315/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-21

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1247/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-07

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez gminę własności nieruchomości

I SA/Wa 1613/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-20

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania