Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

FSK 810/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-28

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w Z. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1996 r.

FSK 1767/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia

I SA/Wr 192/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zeznania podatkowego za 2002 r. z uwzględnieniem wspólnego rozliczenia małżonków

I SA/Wr 1324/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-09-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za miesiące: marzec, kwiecień, maj i czerwiec 2001 r.

I SA/Wr 1325/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-09-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. w sprawie podatku od towarów i usług za miesiące: marzec, kwiecień, maj i czerwiec 2001 r.

I SA/Wr 1326/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-09-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za miesiące: marzec, kwiecień, maj i czerwiec 2001 r.

FZ 329/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-28

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie określenia wysokości zaległości wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

I SA/Wr 1327/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-09-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za miesiące: marzec, kwiecień, maj i czerwiec 2001 r.

FZ 707/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Warszawie Nr [...] w przedmiocie brak określenia przedmiotu

FSK 2378/04 - Wyrok NSA z 2005-06-08

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2000 r.
1   Następne >   +2   4