Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Go 289/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-10-08

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od sierpnia do grudnia 2003r.

I SA/Gl 632/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie egzekucji świadczeń pieniężnych

I SA/Gl 419/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w kwestii wniosku skarżących o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

I FZ 65/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. nr [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia odwołania

II FZ 451/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w L. , nr [...] w przedmiocie podatku od spadków i darowizn

I SA/Gd 150/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego

I SA/Wr 384/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-01-05

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2004 r.

I SA/Kr 425/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku VAT za sierpień 2004 roku

I SA/Gd 550/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-07-17

Wniosek w przedmiocie odmowy potrącenia zaległości podatkowych

III SA/Wa 2616/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-30

Wniosek w przedmiocie przedłużenia terminu zabezpieczenia w sposób nieograniczony
1   Następne >   +2   +5   +10   56