Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Sz 134/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-09-07

Wniosek w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za [...] r. i ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego

I SA/Sz 165/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-07-06

Wniosek w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za miesiące [...]

I SA/Sz 164/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-07-06

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące [...] r.

I SA/Sz 280/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za XII 2002 r. oraz za okresy I

I SA/Sz 61/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-03-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w S w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie odmowy umorzenia zaległości w podatku od towarów i usług za miesiące [...] r. wraz z odsetkami

I SA/Sz 436/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-07-15

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu podatku od towarów i usług za okres [...] r. wraz z odsetkami

I SA/Sz 660/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-01-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku od towarów i usług za miesiące: marzec, kwiecień, lipiec, wrzesień, październik i listopad 2006 r. wraz z odsetkami

I SA/Sz 423/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-10-19

Wniosek w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego za 2009 rok

I SA/Sz 466/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-08-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania

I SA/Sz 755/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-07-24

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2007 r.
1   Następne >   2