Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Gd 629/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie określenia wysokości zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r.

I SA/Lu 287/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie określenia wysokości kwoty nieprzekazanej organowi egzekucyjnemu w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

I SA/Łd 191/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-16

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości straty poniesionej w roku podatkowym 2004 z tytułu przychodów uzyskanych z najmu lokalu użytkowego

II FZ 264/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 maja 2008 r.

I SA/Op 510/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji określającej zobowiązanie w podatku od towarów i usług oraz orzekającej o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej wobec wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

I SA/Kr 663/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-08-30

Wniosek w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności

VIII SA/Wa 463/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-23

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2006 i 2007 r.

I SA/Bd 47/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-04-08

Wniosek w przedmiocie odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki z tytułu podatku od towarów i usług

I SA/Lu 681/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od spadków i darowizn

I FZ 208/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. nr [...] w przedmiocie podatku VAT za wrzesień 2003r.
1   Następne >   +2   +5   +10   81