Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Kr 663/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-08-30

Wniosek w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności

I SA/Kr 1832/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-19

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc grudzień 2004r.

I SA/Kr 1747/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-27

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w sprawie ustalenia wysokości karty podatkowej na rok podatkowy 2007

I SA/Kr 637/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 2004 roku

I SA/Kr 1146/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-10-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Kr 662/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-08-30

Wniosek w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności

I SA/Kr 1827/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-19

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc lipiec 2004r.

I SA/Kr 664/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-08-30

Wniosek w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności

I SA/Kr 582/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-23

Wniosek w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości za lata 2001 i 2002

I SA/Kr 660/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-08-30

Wniosek w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności
1   Następne >   +2   +5   +10   12