Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Rz 781/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w R. w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad 2007r.

I SA/Lu 680/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r. oraz odsetek od niezapłaconych w terminie zaliczek na ten podatek w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od zażalenia

I SA/Łd 1467/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-09-22

Wniosek w przedmiocie uchylenia w całości postanowienia odmawiającego wydania zaświadczenia i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji

I SA/Gd 803/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od kwietnia do grudnia 2007 r.

I SA/Łd 106/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-06-16

Wniosek w przedmiocie określenia opłaty targowej za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2008 r.

I SA/Kr 1288/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-01-25

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc sierpień 2004 r.

I SA/Po 156/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. w przedmiocie umorzenie postępowania w części dotyczącej wniosku podatnika o wstrzymanie wykonania decyzji z uwagi na bezprzedmiotowość postępowania

III SA/Wa 1661/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn

I SA/Gl 59/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie podatku od środków transportowych

I SA/Bd 971/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2003r.
1   Następne >   +2   +5   +10   82