Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Łd 1563/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-02-08

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007r.

I SA/Łd 1031/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-21

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego i nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług za sierpień 2005 roku

I SA/Łd 221/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-28

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za październik i listopad 2010 roku oraz uchylenia decyzji organu I instancji i umorzenia postępowania w sprawie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za styczeń 2011 roku oraz określenia wysokości zwrotu podatku za luty 2011 roku

I SA/Łd 310/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-10-25

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r.

I SA/Łd 1069/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-07

Zażalenie na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji w zakresie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2005 r.

I SA/Łd 311/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-10-25

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r.

I SA/Łd 1397/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-10-25

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r.

III SA/Łd 650/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-06-28

Wniosek w przedmiocie odmowy uznania zarzutów na postępowanie egzekucyjne

I SA/Łd 541/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-08-21

Wniosek w przedmiocie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn

I SA/Łd 351/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-04-09

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2006 r.
1   Następne >   +2   +5   7