Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA/Wa 2801/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-11

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady [...] W. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

III SA/Wa 2550/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-08

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006r.

III SA/Wa 2386/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-18

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

III SA/Wa 147/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Wa 1989/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-29

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach dochodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych

III SA/Wa 2042/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-18

Wniosek w przedmiocie określenia kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w podatku od towarów i usług za marzec 2009 r.

III SA/Wa 1741/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie uchylenia w całości decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia

III SA/Wa 1657/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-18

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. , nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania...

III SA/Wa 366/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-30

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r.

V SA/Wa 2426/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-12

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego
1   Następne >   +2   +5   7