Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SAB/Sz 3/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-03-26

Wniosek w przedmiocie korekty informacji PIT