Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Gl 314/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-02-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Łd 1563/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-02-08

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007r.

I SA/Kr 2002/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-22

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za wrzesień 2008 roku

I SA/Kr 89/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-22

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za kwiecień 2007 roku

II FZ 52/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. , nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r.

III SA/Wa 2801/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-11

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady [...] W. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

I SA/Go 544/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-19

Wniosek w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2012 r.

I SA/Ol 285/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-11-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I FSK 1313/12 - Wyrok NSA z 2013-11-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług (postanowienia o odmowie przywrócenia terminu)

I FSK 1314/12 - Wyrok NSA z 2013-11-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług (postanowienia o odmowie przywrócenia terminu)
1   Następne >   +2   +5   +10   99