Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

VIII SA/Wa 110/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-21

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług

III SA/Wa 2719/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-25

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości

III SA/Wa 2196/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy dokonania zwrotu podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2009 r.