Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA/Wa 1989/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-29

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach dochodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych

I SA/Łd 541/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-08-21

Wniosek w przedmiocie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn

III SA/Łd 1024/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-08-01

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu

III SA/Łd 1072/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-08-01

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu

I SA/Op 542/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-08-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za wrzesień 2009r. wskutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

I GZ 253/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-13

Zażalenie na postanowienie WSA w G. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego

I SA/Łd 716/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-08-07

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2012 rok

I SA/Go 385/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-08-05

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości nieprzekazanej organowi egzekucyjnemu wierzytelności

III SA/Łd 40/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-08-08

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu

VIII SA/Wa 278/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-07

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2008 rok
1   Następne >   +2   +5   8