Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Bk 297/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-03-02

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r. (gm. H.)

I SA/Gl 962/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2006 r. w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej

I SA/Gl 964/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2007 r. w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej

I SA/Gl 968/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2009 r. w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej

II FSK 3496/13 - Wyrok NSA z 2016-02-03

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania i stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania

III SA/Wa 3241/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-02

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Gl 966/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 r. w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej

I SA/Po 1865/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-02

Wniosek w przedmiocie wysokości straty z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w 2009 r.

I SA/Lu 1279/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r. w zakresie wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi

I SA/Łd 498/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-02

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   86