Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Po 1865/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-02

Wniosek w przedmiocie wysokości straty z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w 2009 r.

I SA/Po 31/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-01

Wniosek w przedmiocie uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za 2008 rok

I SA/Po 32/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-01

Wniosek w przedmiocie uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za 2009 rok

I SA/Po 2359/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-17

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za 2006 r.;

I SA/Po 2360/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-17

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za 2007 r.;

I SA/Po 2361/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-17

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za 2008 r.;

I SA/Po 2357/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-17

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za 2004 r.;

I SA/Po 2358/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-17

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za 2005 r.;

I SA/Po 147/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-05-23

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r.;

I SA/Po 2387/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-04-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w P. w przedmiocie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowej;
1   Następne >   +2   6