Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FZ 779/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r.

I SA/Łd 1086/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-01-17

Wniosek w przedmiocie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny miesiąc za styczeń, luty...

I SA/Łd 1085/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-01-17

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesieni...

I FZ 340/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. , nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Gd 197/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-01-15

Skarga 'A' Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od sierpnia 2012 r. do marca 2013 r.

I SA/Po 1143/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-01-23

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2017 r.

I FZ 352/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. , nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2012 i 2013 r.

I FZ 353/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku ...

I FZ 309/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. , nr [...], w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od kwietnia do listopada 2011 r.

I FZ 364/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. , nr [...], w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do maja 2015 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   63