Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Łd 108/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-05-15

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2017r.

I FZ 120/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skarg G. K. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w R. : - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 2011 r. oraz

II FZ 201/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-10

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Wa 1852/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-11

Wniosek w przedmiocie określenia przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2015 r. i 2016 r. oraz zabezpieczenia jej na majątku podatnika

I SA/Rz 52/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi

I SA/Kr 1204/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-16

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za IV kwartał 2014 r.

III SA/Wa 95/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-15

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Kr 1203/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-16

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec 2014 r. oraz III kwartał 2014r.

I SA/Wr 579/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-07

Wniosek w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty zaległości w podatku od towarów i usług za miesiące II

I SA/Lu 1103/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-05-16

Skarga G. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r.
1   Następne >   +2   6