Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II FZ 591/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r.

II FZ 438/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. , nr [...] w przedmiocie rozłożenia na raty zaległości podatkowych

II FZ 574/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Elblągu nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r.