Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FZ 731/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie przywrócenia terminu i odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku , nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe spółki

II FZ 662/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-17

Zażalenie od postanowienia WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r.

II FSK 3658/16 - Wyrok NSA z 2018-12-04

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Bk 351/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-12-19

Wniosek w przedmiocie oddalenia zarzutów w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego

I SA/Po 362/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-12-04

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r.

I SA/Po 363/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-12-04

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 r.

I SA/Po 365/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-12-05

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r.

I SA/Po 367/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-12-05

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2017 r.

I SA/Wr 640/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-12-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2010 r.

I SA/Wr 641/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-12-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2009 r.
1   Następne >   3