Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Gd 93/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-01-14

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 rok

I SA/Gd 988/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-01-10

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Bk 649/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-01-09

Wniosek J. B. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi sprawy ze skargi na uchwałę Rady Miasta B. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

I SA/Gd 673/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-01-23

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości straty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 r.

I SA/Bk 446/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-01-22

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy od czerwca do grudnia 2016 r.

III SA/Wa 1834/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-08

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad i grudzień 2012 r.

I SA/Bk 650/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-02-05

Wniosek w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik o określonej pojemności

I SA/Go 407/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-01-15

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę

I SA/Go 177/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-01-29

Wniosek w przedmiocie odmowy wystąpienia do sądu powszechnego o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunków prawnych oraz odmowy zawieszenia postępowania

I SA/Go 477/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-01-29

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminowi do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   18