Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Kr 138/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-07-31

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiące czerwiec, sierpień, wrzesień

I SA/Kr 895/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania;