Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Kr 663/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-08-30

Wniosek w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności

I SA/Kr 425/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku VAT za sierpień 2004 roku

I SA/Kr 528/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r.

I SA/Kr 913/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-06-25

Wniosek w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzupełnienie wyroku WSA w Krakowie (sygn. akt I SA/Kr 913/0

I SA/Kr 1517/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od spadku

I SA/Kr 2002/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-22

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za wrzesień 2008 roku

I SA/Kr 89/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-22

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za kwiecień 2007 roku

I SA/Kr 606/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-23

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Kr 1541/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności za zaległości podatkowe w podatku od towarów i usług za okres luty

I SA/Kr 474/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-29

Wniosek P. spółka jawna w K. reprezentowanej przez pełnomocnika doradcę podatkowego M. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej na wyrok WSA w Krakowie oddalający skargi na decyzje Dyrektora Izby Celnej oku nr [...]oraz nr [...]w przedmiocie podatku akcyzowego za listopad, grudzień 2001r.
1   Następne >   +2   +5   +10   73