Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Wr 266/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-06-18

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 rok

I SA/Wr 384/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-01-05

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2004 r.

I SA/Wr 1681/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-11-23

Wniosek w przedmiocie podatku akcyzowego za wrzesień 2005 r.

I SA/Wr 1122/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-07-06

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 r.

I SA/Wr 426/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-09

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2004 rok

I SA/Wr 1589/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-07-19

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień 2005 r.

I SA/Wr 1791/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-06-18

Zażalenie na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług za czerwiec2011 na poczet zaległości w podatku od towarów i usług za kwiecień 2011 r.

I SA/Wr 633/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Urzędu Skarbowego w K. w przedmiocie odmowy zwrotu kosztów postępowania podatkowego w sprawie oprocentowania nieterminowo zwróconej nadpłaty oraz wymierzenia grzywny

I SA/Wr 965/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie zarzutów na prowadzone postępowania egzekucyjne na skutek wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

I SA/Wr 604/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-01-05

Skarga J. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r. na skutek wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku WSA we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 604/0
1   Następne >   +2   +5   +10   70