Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FZ 298/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi C. O. S. w W. na indywidualną interpretację Burmistrza Miasta G. oku nr [...] w przedmiocie: zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącego stawek podatku od nieruchomości

I SA/Kr 1234/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-07-10

Sprawa ze skargi Ośrodka Sportu w W. na indywidualną interpretację Burmistrza Miasta w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Go 334/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-10-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Burmistrza w przedmiocie zgody na umorzenie zaległości podatkowej z tytułu podatku od spadku i darowizn

II FZ 422/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi C. w Z. na indywidualna interpretację Burmistrza Miasta Z. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Go 881/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-12-12

Wniosek w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego

III SA/Wa 2719/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-25

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości

II FZ 46/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na postanowienie Burmistrza S. oku nr [...] w przedmiocie: umorzenia zaległości podatkowej z tytułu podatku od spadków i darowizn

I SA/Rz 341/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-11-13

Sprawa ze skargi 'A' z siedzibą w S. na interpretację Burmistrza Miasta w przedmiocie przepisów prawa podatkowego w związku z wnioskiem Skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej

I SA/Po 846/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-04-10

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości

II FZ 628/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie braku podstaw do złożenia zażalenia w sprawie ze skargi K. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania podatkowego przez Burmistrza K. w przedmiocie łącznego zobowiązania podatkowego na 2010 r.
1   Następne >   2