Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Wr 266/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-06-18

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 rok

III SA/Wa 208/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-20

Wniosek w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości na rok 2011 r.

II FZ 264/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 maja 2008 r.

I SA/Wr 384/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-01-05

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2004 r.

III SA/Po 763/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie określenia wysokości opłaty za zagospodarowanie

I SA/Wr 426/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-09

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2004 rok

I SA/Gd 534/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2007 r.

II FZ 322/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 r.

I SA/Wr 1323/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-22

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dot. odmowy umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości za lata 2005 i 2006

I SA/Gl 281/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   100