Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6117 Ulgi płatnicze ( umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.) X

I SA/Kr 155/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-10-23

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia podatku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za lata 2008, 2009, 2010, 2011

I SA/Bk 435/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-12-23

Zażalenie na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty zaległości w podatku od towarów i usług za maj, listopad i grudzień 2010 r., kwiecień, październik i grudzień 2011 r., styczeń, luty, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrze...

II FZ 716/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w L. nr [...] w przedmiocie umorzenia zaległości w podatku akcyzowym za lipiec, sierpień, wrzesień i listopad 1998 r. oraz październik, listopad i grudzień 1999 r.

II FZ 1028/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. nr [...] w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowych

I SA/Bk 1/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-01-16

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości w 2007 r.

I SA/Kr 125/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej

I SA/Wr 502/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-01-21

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r.

I SA/Gl 299/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-05-20

Sprawa ze skargi B. J. i R. J. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w Gliwicach w sprawie o sygn. akt I SA/Gl 1071/10 w przedmiocie ulg płatniczych

I SA/Op 1/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r. wskutek wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu należnego od skargi

I SA/Wr 169/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-29

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r. przywrócić termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.
1   Następne >   +2   5