Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6119 Inne o symbolu podstawowym 611 X

II FSK 1069/05 - Wyrok NSA z 2006-09-13

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w S. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zwrotu nienależnej refundacji środków własnych wydatkowanych na inwestycje infrastrukturalne określone w umowach