Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

I OZ 1153/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy B. T. w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

II SA/Bk 96/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-03-24

Wniosek w przedmiocie wprowadzenia zmiany w operacie ewidencji gruntów

IV SA/Wa 904/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-21

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SO/Ke 14/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-02-15

Wniosek w przedmiocie zmiany w operacie ewidencji gruntów

II SA/Ke 7/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-03-18

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania rozgraniczeniowego

IV SA/Wa 293/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-20

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego w sprawie ze skargi A. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem , sygn. akt IV SA/WA 934/05

II SA/Gl 1177/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w K. w przedmiocie ewidencji gruntów i budynków na skutek wniosku skarżących o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

III SA/Łd 589/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-03-29

Wniosek w przedmiocie zmiany w ewidencji gruntów i budynków

II SAB/Rz 112/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-12-11

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Rzeszowie sygn. akt SA/Rz 1024/02

IV SA/Wa 647/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-05

Wniosek w przedmiocie wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków
1   Następne >   +2   +5   +10   34