Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SO/Ke 14/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-02-15

Wniosek w przedmiocie zmiany w operacie ewidencji gruntów

I OZ 806/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie...

II SA/Ol 960/06 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-11-21

Wniosek w przedmiocie zmiany nazwy miejscowości i numeracji posesji

III SA/Lu 536/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-01-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.