Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

III SA/Kr 934/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-28

Wniosek w przedmiocie zmian w operacie ewidencji gruntów

II SA/Ke 617/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-03-13

Wniosek w przedmiocie obciążenia kosztami postępowania rozgraniczeniowego

III SA/Kr 580/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-26

Wniosek w przedmiocie zmian w ewidencji gruntów

III SA/Po 12/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-02-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej wpisu do ewidencji gruntów i budynków

I OZ 584/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-07

Wniosek w przedmiocie wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów

III SA/Wr 463/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-31

Sprawa ze skargi na postanowienie W I N G i K we W w przedmiocie odmowy uzupełnienia i sprostowania postanowienia dotyczącego przekazania sprawy według właściwości SKO we W wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego w przedmiocie przyznania radcy prawnemu [...] opłaty za czynności z tytułu zastępstwa w kwocie [...] z VAT oraz [...] z tytułu poniesionych wydatków.

II SA/Ke 185/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-07-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

II SAB/Ke 36/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-02-20

Wniosek w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

III SAB/Kr 28/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-18

Wniosek pełnomocnika uczestnika postępowania J. J. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty
1   Następne >   3