Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

I OZ 28/10 - Postanowienie NSA z 2010-01-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie wniosku B. A. o przywrócenie terminu do wniesienie skargi na decyzje SKO w Szczecinie Nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

II SA/Bk 257/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-01-19

Wniosek w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmiany w operacie ewidencji gruntów