Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

III SA/Łd 589/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-03-29

Wniosek w przedmiocie zmiany w ewidencji gruntów i budynków

III SA/Lu 390/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania, w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku

I OZ 1006/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Nowym Sączu , nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności odwołania postanawi...

III SA/Łd 586/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-02-16

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 568/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie zmian w ewidencji gruntów

IV SA/Wa 851/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-15

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Ke 445/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-09-23

Wniosek w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów

I OZ 324/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A.W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem , sygn. akt IV SA/Wa 933/05

II SA/Rz 925/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-05-09

Skarga T. T. i A.T. na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w R. w przedmiocie zmian oznaczenia nieruchomości w operacie ewidencji gruntów wniosku J.K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Rzeszowie , sygn. akt II SA/Rz 925/10

I OZ 275/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Delegatura w K. z dnia [...] listopada ...
1   Następne >   +2   4