Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

IV SA/Wa 2012/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-04

skarg K. S., A. K. i L. K. na decyzję Głównego Geodety Kraju w przedmiocie umorzenia postępowania

IV SA/Wa 2824/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-18

Wniosek w przedmiocie skargi na czynność organu

IV SA/Wa 2853/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-06

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 172/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-10

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia

IV SA/Wa 2340/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 98/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-08

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Warszawie w przedmiocie ewidencji gruntów i budynków

IV SA/Wa 201/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-27

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia