Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA/Ke 706/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-01-30

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Op 422/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-20

Wniosek w przedmiocie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków

II SA/Sz 1123/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-02-14

Wniosek w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania rozgraniczeniowego

II SA/Rz 279/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-02-08

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania rozgraniczeniowego

I OSK 2349/15 - Wyrok NSA z 2017-09-08

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia żądania o przekazanie sprawy do sądu

I OSK 2350/15 - Wyrok NSA z 2017-09-08

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia żądania o przekazanie sprawy do sądu

I OZ 998/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie umorzenia postępowania rozgraniczeniowego

IV SA/Wa 543/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-03

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia w ewidencji gruntów i budynków stanu działki

I OZ 1223/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

III SA/Kr 632/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-08-24

Wniosek w przedmiocie rozliczenia kosztów postępowania rozgraniczeniowego
1   Następne >   +2   4