Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OZ 779/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w T. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania rozgraniczeniowego

I OZ 859/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Opolu , znak: [..] w przedmiocie kosztów postępowania rozgraniczeniowego