Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

III SAB/Lu 5/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-01-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości na skutek wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Lublinie

IV SAB/Wa 58/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-23

Wniosek w przedmiocie wydania rozstrzygnięcia

IV SA/Wa 2417/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-24

Wniosek R. W. o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie wznowienia znaków granicznych

IV SA/Wa 1862/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-21

Wniosek w przedmiocie nadania numeru porządkowego budynkowi

I OZ 1749/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi D. R. na czynność Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny , nr [...] w przedmiocie ustalenia numeru porządkowego nieruchomości

II SA/Lu 574/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-09-27

Sprawa ze skargi D. R. na czynność Burmistrza Miasta w przedmiocie ustalenia numeru porządkowego nieruchomości; w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

IV SA/Wa 1863/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-06

Wniosek w przedmiocie nadania numeru porządkowego budynkowi